CSG Logotype

De 12 stora högtiderna

Förutom påsken firar vi tolv stora kyrkliga högtider i den ortodoxa kyrkan. Högtiderna har alla ett tema som anknyter till den Heliga Treenigheten, Kristus eller Herrens moder, jungfru Maria.

8 september Gudsföderskans Födelse
14 september Korsupphöjelsen
21 november Jungfru Marie Tempelgång
25 december Kristi Födelse
6 januari Teofani: Herrens dop
2 februari Herrens Tempelgång
25 mars Jungfru Marie Bebådelse
6 augusti Kristi Förklaring
15 augusti Uspenije (Gudsföderskans insomnande)

Rörliga stora högtider som följer påsken:
Palmsöndagen (Herrens intåg i Jerusalem)
Kristi Himmelsfärd
Pingst (Den Helige Andes utgjutelse)