CSG Logotype

Noter

Ladda ner partitur inför körövningar

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Julkanons 9. heirmos

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 5. tonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 5. tonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Vigilians inledningspsalm Bachmetev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 5. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gudsmoders införande i templet, 9. heirmos

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens kanon, 2. kyrkotonen (Jaiçkov)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 2. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 2. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 2. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Epiklesis Anonym (Finska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 3. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 3. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen ”Titanitskaya”

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Lördagens prokimenon

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Fader vår Sheremetev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 6. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gudsföderskans lovsång Zozima

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Härförerska i strid för oss i ”grekisk” sångart

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Begravningsgudstjänstens avskedssånger

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Rudikov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

4. Antifonen Lavrskoje

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Många år Jubileumsmelodi

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas