CSG Logotype

Noter

Ladda ner partitur inför körövningar

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

4. Antifonen Lavrskoje

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Många år Jubileumsmelodi

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas