CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Begravningsgudstjänstens Trisagion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Epiklesis, Kiev-tonart

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Låt oss skynda oss till Gudsföderskan, Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen, Kastorskij (arr.)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Polyeleopsalmen Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion, anonym

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Trisvjatoje Tjajkovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gud är med oss ur Obihod

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion Mashkov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion, hovtraditionen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Teofanins exapostilarion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Vedel

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Julkanons 9. heirmos

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 5. tonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 5. tonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Vigilians inledningspsalm Bachmetev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 5. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gudsmoders införande i templet, 9. heirmos

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens kanon, 2. kyrkotonen (Jaiçkov)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 2. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 2. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 2. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Epiklesis Anonym (Finska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 3. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 3. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen ”Titanitskaya”

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Lördagens prokimenon

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Fader vår Sheremetev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 6. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gudsföderskans lovsång Zozima

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Härförerska i strid för oss i ”grekisk” sångart

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Begravningsgudstjänstens avskedssånger

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Rudikov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

4. Antifonen Lavrskoje

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Många år Jubileumsmelodi

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas