CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2020-02-22 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2020-02-22 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2020-02-23 | Söndag

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

Förlåtelsens söndag, inledning av den heliga och stora fastan / Sovintosunnuntai, pyhään ja suureen paastoon laskeutuminen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
H:e Polykarpos av Smyrna + 155 och Karelens helige Nazari av Valamo +1809. / Pm Polykarpos Smyrnalainen + 155 ja Karjalan pyhä pt. Nazari Valamolainen +1809.
Rom. 13:11-14:4; Matt. 6:14-21

Markku Salminen celebrerar. Efter gudstjänsten serveras blinier.

Isä Markku Salminen toimittaa.Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä.

2020-03-14 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2020-03-14 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Andreas Hjertberg förrättar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

2020-03-15 | Söndag

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen / sävelmä
Martyren Agapios och hans medävlare +303 och neomartyr Manuel av Kreta +1770. / M. Agapios ja hänen kanssakilvoittelijansa +303, p. um. Manuel Kreetalainen +1770.
Hebr. 4:14-5:56; Mark. 8:34-9:1

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2020-03-28 | lördag

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken / Harjoitukset Slottbackenin suomalaisessa kirkossa

Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2
Tid: 19:00
2020-03-28 | Lördag

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos

World Earth Hour
Plats: Finska Kyrkan, Slottbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 20:30

Kyrkoherde Martti Paananen leder och sångare från finska lutherska och ortodoxa körer sjunger akatistoshymnen. / Kirkkoherra Martti Paananen johtaa ja suomalaisen luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien kuorolaiset laulavat akatistoshymnin.

2020-04-04 | Lördag

KÖRLÖRDAG / KUOROLAUANTAI

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:30

Vi övar stora veckans och påsknattens melodier 10:30-17:00. Lunch och fika serveras under repetitionen. / Harjoittelemme suuren vikkon ja pääsiäisyön sävelmia. Lounas ja kahvia tarjotaan harjoitusten yhteydessä.

2020-04-09 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden. Fader Markku Kinkki förrättar. / 12 kärsimysevankeliumin lukeminen. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-04-10 | Fredag

Aftongudstjänst / Ehtoopalvelus

Stora fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Utbärandet av Kristi gravikon. HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien, förrättar assisterad av fader Markku Kinkki. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid.

Kristuksen hautaikonin esillekantaminen. Palveluksen toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Cleopas isä Markku Kinkin avustuksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan paastoateria.

2020-04-10 | Fredag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora Fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 16:30

Herrens begravningsprocession. Fader Markku Kinkki förrättar. / Herran hautaan saatto. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-04-11 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Kristus är uppstånden! Kristus nousi kuolleista!
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna påbörjas kl. 22:00. Efter gudstjänsten inbjudes till gemensam påskmåltid i kyrkan. Fader Markku Kinkki från Helsingfors celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen aloitetaan klo 22:00. Palveluksen jälkeen kutsutaan kaikki kirkossa järjestettävään pääsiäisateriaan. Isä Markku Kinkki Helsingistä toimittaa.

2020-05-09 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2020-05-09 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-10 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Samaritiska kvinnans söndag / Samarialaisnaisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
Aposteln Simon +61 och h:a Taisia av Alexandria + 300-talet. / Ap. Simon Kiivailija +61 ja p. Taisia Aleksandrialainen + 300-l.
Ap. 11:19-26, 29-30; Joh. 4:5-42

2020-05-30 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2020-05-30 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-31 | Söndag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Heliga Treenighetens dag, pingst / Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyren Hermeias +130 och h:e Filofei, metropoliten av Tobolsk 1727. / M. Hermeias +130 ja p. Filofei, Tobolskin metropoliitta 1727.
Ap. 2:1-11; Joh. 7:37-52, 8:12

Gudstjänsten leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien. / Palvelusta johtaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Cleopas.

2020-06-13 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2020-06-13 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-06-14 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen / sävelmä
Profeten Elisa +800, h:e Metodios Bekännaren +847 och Karalens helige Elisa av Suma + 1400-1500-talen. / Pr. Elisa +800, p. Metodios Tunnustaja +847 ja pt. Elisa Sumalainen, Karjalan pyhä + 1400-1500-l.
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23