CSG Logotype

Kalender Kören

Körrepetitioner & Konserter

Här nedan kan du se alla körrepetitioner och konserter som sker under 2018. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2018-09-01 | Lördag

HÖSTUPPTAKT

Plats:
Tid: 13:00-17:00, varefter vi sjunger aftongudstjänsten
2018-09-11 | Tisdag

Körövning

Plats:
Tid: 18:00
2018-10-06 | Lördag

Körövning

Plats:
Tid: 15:00
2018-11-02 | Fredag

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken
Tid: 17:00
2018-11-24 | Lördag

Körövning

Plats:
Tid: 15:00
2018-12-13 | Torsdag

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken
Tid: 17:00
2019-01-05 | Lördag

Körövning

Plats:
Tid: 15:00