CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2020-04-04 | Lördag

Körlördagen är inställd / Kuorolauantai on peruutettu

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:30

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster varför även körlördagen inför påsken ställs in.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Näinollen peruutamme tänä vuonna myös pääsiäistä edeltävät kuoroharjoitukset.

2020-04-09 | Torsdag

Morgongudstjänsten är inställd / Aamupalvelus on peruutettu

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

2020-04-10 | Fredag

Aftongudstjänsten är inställd / Ehtoopalvelus on peruutettu

Stora fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

2020-04-10 | Fredag

Morgongudstjänsten är inställd / Aamupalvelus on peruutettu

Stora Fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 16:30

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

2020-04-11 | Lördag

Påsknattens gudstjänst är inställd / Pääsiäisyön palvelus on peruutettu

Kristus är uppstånden! Kristus nousi kuolleista!
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

2020-05-09 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-05-09 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-10 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Samaritiska kvinnans söndag / Samarialaisnaisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
Aposteln Simon +61 och h:a Taisia av Alexandria + 300-talet. / Ap. Simon Kiivailija +61 ja p. Taisia Aleksandrialainen + 300-l.
Ap. 11:19-26, 29-30; Joh. 4:5-42

2020-05-30 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-05-30 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-31 | Söndag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Heliga Treenighetens dag, pingst / Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyren Hermeias +130 och h:e Filofei, metropoliten av Tobolsk 1727. / M. Hermeias +130 ja p. Filofei, Tobolskin metropoliitta 1727.
Ap. 2:1-11; Joh. 7:37-52, 8:12

Gudstjänsten leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien. / Palvelusta johtaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Cleopas.

2020-06-13 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2020-06-13 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-06-14 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen / sävelmä
Profeten Elisa +800, h:e Metodios Bekännaren +847 och Karalens helige Elisa av Suma + 1400-1500-talen. / Pr. Elisa +800, p. Metodios Tunnustaja +847 ja pt. Elisa Sumalainen, Karjalan pyhä + 1400-1500-l.
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

2020-09-26 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-09-26 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-09-27 | Söndag/Sunnuntai

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Kallistratos och hans 49 följare + ca 300. H:e Flavianos av Antiokien +404. H:e Savvati av Solovetsk, Karelens helige + 1432./ M. Kallistratos ja hänen 49 seuralaistaan +n. 300. P. Flavianos Antiokialainen +404. Pt. Savvati Solovetskiläinen, Karjalan Pyhä + 1432.
2. Kor. 6:16-7:1; Luk. 5:1-11

2020-10-17 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-10-17 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-10-18 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Aposteln och evangelisten Lukas +100-talet. H:e David av Serpuhov +1520. / Ap. ja evankelista Luukas +100-l. Pt. Daavid Serpuhovilainen +1520.
Gal. 1:11-19; Luk. 7:11-16

2020-10-27 | Tisdag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi övar inför Karelens upplysares fest. / Harjoittelemme Karjalan valistajien juhlien palveluksia.

2020-10-30 | Fredag

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken/Kuoroharjoitukset Slottsbackenin Suomalaisessa kirkossa

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken
Tid: 17:00

Vi över minnesgudstjänsten tillsammans med sångare från finska lutherska församlingen. / Harjoittelemme panihidaa yhdessä suomalaisen luterilaisen seurakunnan laulajien kanssa.

2020-10-30 | Fredag

Minnesgudstjänst i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Gudstjänsten förrättas på finska. / Palvelus on suomenkielinen.

2020-10-31 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Apostlarna Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos och Aristobulos +100-talet. Martyren Epimakhos Egyptiern +200-talet. / Ap:t Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos ja Aristobulos +100-l. M. Epimakhos Egyptiläinen +200-l.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2020-11-17 | Tisdag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi repeterar inför högtiden för Jungfru Marie införande i templet. / Harjoittelemme Neitseen Marian temppeliintuomisen juhlan palveluksia.

2020-11-20 | Fredag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2020-11-21 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie införande i templet / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian tempeliintuominen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Hebr. 9:1-17; Luk. 10:38-42, 11:27-28

2020-12-12 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-12-12 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-12-13 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Jungfrumartyr Lucia / Neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2021-01-05 | Fredag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2021-01-05 | Söndag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2021-01-06 | Onsdag

Basileios den Stores liturgi och stora vattenvälsignelsen / Basileios Suuren liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Matt. 3:13-17