CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2020-08-22 | Lördag

Gudomlig liturgi ut i det gröna / Ulkoilmaliturgia

Gudsföderskans insomnandes efterfest / Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen jälkijuhla
Plats: Stockholm, utanför Helige Nikolai kyrka på Maria Magdalena kyrkogård, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Vi firar utomhusliturgi utanför Helige Nikolai kyrka på Maria Magdalena kyrkogård. Fader Vladimir (Alex) Rusanen celebrerar och Oikos-kvartetten sjunger. Tänk på att ta med dig en paraply om vädret kräver.  Du ombeds att stanna hemma den här gången om du har hosta, feber, huvudvärk, muskel- eller ledvärk, snuva, halsont eller diarré.

Toimitamme ulkoilmaliturgian Pyhän Nikolaoksen kirkon ulkopuolella Maria Magdalenan kirkon pihalla. Isä Vladimir (Alex) Rusanen toimittaa ja seurakunnan Oikos-kvartetti laulaa. Älä unohda ottaa mukaan sateenvarjoa jos ilma vaatii. Jos koet yskää, kuumetta, päänsärkya, lihas- tai nivelkipua, nuhaa tai ripulia, pyydämme sinua jäämään kotiin tälla kertaa.

2. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Agathonikos och medävlare +300-talet, Salige Alexis av Ugine +1934/M. Agathonikos ja kanssakilvoittelijat +300-l. P. vanhurskas Alexis Uginelainen + 1934.
1. Kor. 1:26-2:5; Matt. 20:29-34.

2020-09-05 | Lördag

KÖRENS HÖSTUPPTAKT

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Vi börjar med en gemensam lunch i kyrkan och repeterar den kommande höstens melodier. / Aloitamme yhteiselöä lounaalla kirkossa ja jatkamme tulevan syksyn säveämien harjottelemisellä.

2020-09-05 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-09-06 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikoali kyrka, Bellmansgata 13
Tid: 10:00

5. kyrkotonen/sävelmä
Ärkeängel Mikaels mirakel i Khonais, Frygien ca 500. Martyren Romulus +122. / Ylienkeli Mikaelin ihme Fryygian Khonaissa n. 500. M. Romulus +122.
2. Kor. 1:21-2:4; Matt. 22:2-14

2020-09-26 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-09-26 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-09-27 | Söndag/Sunnuntai

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Kallistratos och hans 49 följare + ca 300. H:e Flavianos av Antiokien +404. H:e Savvati av Solovetsk, Karelens helige + 1432./ M. Kallistratos ja hänen 49 seuralaistaan +n. 300. P. Flavianos Antiokialainen +404. Pt. Savvati Solovetskiläinen, Karjalan Pyhä + 1432.
2. Kor. 6:16-7:1; Luk. 5:1-11

2020-10-17 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-10-17 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-10-18 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Aposteln och evangelisten Lukas +100-talet. H:e David av Serpuhov +1520. / Ap. ja evankelista Luukas +100-l. Pt. Daavid Serpuhovilainen +1520.
Gal. 1:11-19; Luk. 7:11-16

2020-10-27 | Tisdag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi övar inför Karelens upplysares fest. / Harjoittelemme Karjalan valistajien juhlien palveluksia.

2020-10-30 | Fredag

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken/Kuoroharjoitukset Slottsbackenin Suomalaisessa kirkossa

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken
Tid: 17:00

Vi över minnesgudstjänsten tillsammans med sångare från finska lutherska församlingen. / Harjoittelemme panihidaa yhdessä suomalaisen luterilaisen seurakunnan laulajien kanssa.

2020-10-30 | Fredag

Minnesgudstjänst i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Gudstjänsten förrättas på finska. / Palvelus on suomenkielinen.

2020-10-31 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Apostlarna Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos och Aristobulos +100-talet. Martyren Epimakhos Egyptiern +200-talet. / Ap:t Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos ja Aristobulos +100-l. M. Epimakhos Egyptiläinen +200-l.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2020-11-17 | Tisdag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi repeterar inför högtiden för Jungfru Marie införande i templet. / Harjoittelemme Neitseen Marian temppeliintuomisen juhlan palveluksia.

2020-11-20 | Fredag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2020-11-21 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie införande i templet / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian tempeliintuominen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Hebr. 9:1-17; Luk. 10:38-42, 11:27-28

2020-12-12 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2020-12-12 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-12-13 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Jungfrumartyr Lucia / Neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2021-01-05 | Fredag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2021-01-05 | Söndag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2021-01-06 | Onsdag

Basileios den Stores liturgi och stora vattenvälsignelsen / Basileios Suuren liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Matt. 3:13-17